Právní služby
osobně, zodpovědně a spolehlivě

Napište mi

Pomohu Vám v těchto právních službách

Občanské právo

 • komplexní smluvní agenda – smlouvy kupní, nájemní, pachtovní, darovací, o zápůjčce, o úschově, o zřízení věcných břemen, ...
 • rodinné právo – rozvodová agenda, úprava poměrů k dětem a výživné; majetková vypořádání
 • dědické právo

Realizace advokátních úschov

 • zejména při prodeji či koupi nemovitostí
 • kompletní související právní servis – konzultace potřeb a konkrétních požadavků včetně potenciálních rizik, sepsání smluvní dokumentace, realizace úschovy kupní ceny na depozitních účtech, ověřování podpisů

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení ve všech jeho fázích
 • zastupování poškozených
 • právní poradenství a právní pomoc

Správní právo

 • zastupování ve všech typech správních řízení
 • přestupková agenda
 • právní poradenství a právní pomoc

Zastupování v soudních či jiných řízeních všech typů

 • zastupování v občanských soudních řízeních, v trestních řízeních, ve správních řízeních, v rozhodčích řízeních, v přestupkových řízeních, v exekučních řízeních, atd.
 • právní poradenství a právní pomoc se zaměřením na analýzu problému a přípravu taktiky zastupování s ohledem na potřeby a procesní pozici klienta
 • mimosoudní vyjednávání
 • sepisování žalob a jiných návrhů včetně předběžných opatření

Pracovní právo

 • komplexní smluvní agenda
 • zastoupení zaměstnanců či zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech
 • právní poradenství a právní pomoc

Obchodní právo a právo obchodních korporací

 • komplexní smluvní agenda
 • právní pomoc při zakládání obchodních korporací a realizaci změn v již existujících společnostech
 • spolupráce s notáři

Ostatní právní služby a konzultace

 • konzultace právních problémů ve všech odvětvích práva
 • sepisování odborných právních stanovisek a právních rozborů
 • sepisování přípisů, předžalobních upomínek, návrhů a žádostí a jiných smluv

Klienti o mně říkají

„Férové a vstřícné jednání, rychlé řešení problémů.“

Pavel Houska ml., firmy.cz

„Pan advokát Michal Postl je mladý a zdatný ve svém oboru. Plně s čistým svědomím ho doporučuji.“

Karel Hospodářský, Google

„Jako neuvolněný starosta jedné z nejmenších obcí se občas setkávám s problémy, na jejichž řešení jen obtížně dosáhnu. Pomoc magistra Postla nám významně šetří čas a dodává jistotu v krocích, které mnohdy činíme poprvé. Naše spolupráce trvá již asi pět let - a velmi bych si přál, aby trvala i v budoucnosti. Nemusím tedy dodávat, že se službami této advokátní kanceláře jsme velmi spokojeni!“

Ing. Petr Bürger, starosta obce Chlumec

Mé vzdělání a praxe

Maturita na Gymnáziu Český Krumlov

Studium na právnické fakultě v University of Antverp v Belgii

Promoce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Koncipientská právní praxe

Složení advokátních zkoušek se stupněm výtečně

Soukromá advokátní praxe v Českém Krumlově

Neváhejte se na mne kdykoli obrátit

Za Tiskárnou 327
381 01 Český Krumlov
mapa Zvětšit mapu

Fakturační údaje

Mgr. Michal Postl
Za Tiskárnou 327, 381 01 Český Krumlov
IČ: 01827561
DIČ: CZ8309281343

Zapsán na živnostenském úřadě MěÚ Český Krumlov od 1. 8. 2013

Evidenční číslo ČAK: 15080